Dichroic


Dichroic zijn metaal-oxiden. De kleur is afhankelijk van de hoek van de lichtinval.
Het wordt geleverd op glas. Het kan als bovenste laag gebruikt worden maar ook
tussen het glas.

De Dichroic kleuren zoals aangegeven zijn aangegeven door de fabrikant.
Door temperatuursverschil en tijd kunnen deze kleuren sterk afwijken.
Afgezien de prachtige effecten met Dichroic kunnen wij niet garant staan
voor de kleur van het eindresultaat.Weergave