Betaling- U kunt het te betalen bedrag contant betalen of pinnen als u de bestelling komt afhalen.

- U kunt het bedrag overschrijven op girorekening NL34INGB 0005088416 nadat u een factuur
per email ontvangen heeft.

Heeft u vragen mail ons dan gerust info@fourty5.nl
of bel ons 06-18251956